רצים במרוץ מודיעין

מחירים

הרשמה מוקדמת - תושבי מודיעין

עד 17.3.24 בשעה 23:59
 • 10 ק"מ תחרותי - 80 ש"ח
 • 5 ק"מ תחרותי - 80 ש"ח
 • 1.8 ק"מ תחרותי - 60 ש"ח
 • 1.8 ק"מ עממי - 40 ש"ח
 • 300 מ' אפרוחים (הורה + ילד) *חולצה ומדליה לילד* - 40 ש"ח
 • תלמידים: 1.8 ק"מ עממי/תחרותי / 5 ק"מ / 10 ק"מ - 30 ש"ח

הרשמה מאוחרת - תושבי מודיעין

עד 27.3.24 בשעה 10:00 בבוקר
 • 10 ק"מ תחרותי - 85 ש"ח
 • 5 ק"מ תחרותי - 85 ש"ח
 • 1.8 ק"מ תחרותי - 65 ש"ח
 • 1.8 ק"מ עממי - 45 ש"ח
 • 300 מ' אפרוחים (הורה + ילד) *חולצה ומדליה לילד* - 45 ש"ח
 • תלמידים: 1.8 ק"מ עממי/תחרותי / 5 ק"מ / 10 ק"מ - 40 ש"ח

הרשמה מוקדמת - אורחים

עד 17.3.24 בשעה 23:59
 • 10 ק"מ תחרותי - 95 ש"ח
 • 5 ק"מ תחרותי - 95 ש"ח
 • 1.8 ק"מ תחרותי - 60 ש"ח
 • 1.8 ק"מ עממי - 40 ש"ח
 • 300 מ' אפרוחים (הורה + ילד) *חולצה ומדליה לילד* - 40 ש"ח

הרשמה מאוחרת - אורחים

עד 27.3.24 בשעה 10:00 בבוקר
 • 10 ק"מ תחרותי - 130 ש"ח
 • 5 ק"מ תחרותי - 130 ש"ח
 • 1.8 ק"מ תחרותי - 65 ש"ח
 • 1.8 ק"מ עממי - 45 ש"ח
 • 300 מ' אפרוחים (הורה + ילד) *חולצה ומדליה לילד* - 45 ש"ח

ההרשמה תסתיים סופית ביום שלישי 27.3.24 בשעה 10:00 בבוקר או במילוי מכסת המשתתפים! 

הטבה לחיילים/ות ומשרתי מילואים

הטבה אישית לחיילים/ות בסדיר, בקבע ובמילואים  – 50% הנחה בהקלדת הקופון: 2024

*בעת איסוף הערכה נדרש להציג תעודת חוגר או טופס אישור על שירות מילואים 3010
*ההטבה הינה אישית ומיועדת למשרתים בלבד.
*ההטבה ניתנת במעמד ההרשמה. במידה ולא יוצג תיעוד מתאים בעת איסוף הערכה, תידרשו להשלים למחיר מלא.

מדיניות הביטולים הינה בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

משתתף אשר נרשם למרוץ יהיה רשאי לבטל את הרשמתו ולקבל החזר כספי בתנאים המצטברים הבאים:

 • ביטול הרשמה עד 14 ימים לאחר מועד ביצוע ההרשמה, וזאת באמצעות מילוי טופס בקשה לביטול הרשמה. לא יתקבלו ביטולים בחלוף למעלה מ-14 ימים לאחר מועד ההרשמה למרוץ.
 • ביטול הרשמה יתאפשר אך ורק בתנאי שהודעת הביטול נמסרה לכל המאוחר 7 ימי עבודה, לפני יום המרוץ.

בגין כל ביטול של הרשמה, יחויב המשתתף בדמי ביטול בשיעור של 5% מסכום דמי ההרשמה.

 • על מנת לבטל את הרשמתך יש למלא טופס מקוון לביטול – לחצו כאן.
 • על מנת לעדכן את פרטי המשתתף/ת יש למלא טופס עדכון פרטים מקוון, לא יאוחר ממועד סגירת ההרשמה – לשינוי לחצו כאן.
 • לפרטים נוספים ניתן לשלוח דוא"ל לאגף הספורט העירוני בכתובת:  tamar_z@modiin.muni.il
Scroll to Top