רצים במרוץ מודיעין

מסלולים

מקצים עממיים ותחרותיים:
10 ק"מ, 5 ק"מ, 1.8 ק"מ ו-300 מ'

10 ק"מ תחרותי

5 ק"מ תחרותי

1.8 ק"מ תחרותי

1.8 ק"מ עממי

300 מ'

Scroll to Top